"Toekomstgericht, samen en succesvol!"

De Johannesschool is een kleine, vertrouwde en toegankelijke basisschool in Arnhem-Zuid. Onze professionele en enthousiaste leerkrachten leren uw kind de vaardigheden die nodig zijn in de samenleving van nu en straks. Op deze site leest u alles over ons onderwijs en over hoe wij elk kind helpen zich succesvol te ontwikkelen. Verder leest u hier praktische informatie over onze school. Kom ook kennismaken met de kinderen en het team van de Johannesschool!

WELKOM OP ONZE WEBSITE!

>> Maak een afspraak
  • 'IK HEB HET NOG NOOIT GEDAAN, DUS IK DENK DAT IK HET WEL KAN.'

  • 'HIER MAAK JE HET!'

  • 'HET MEERVOUD VAN LEF IS LEVEN'

  • 'DE JOHANNESSCHOOL, EEN SCHOOL IN BEWEGING'

  • 'HIER WORD JE GEZIEN'

  • 'SAMEN - LEREN - LEVEN'

'2e prijs voor Johannesschool
(Sportiefste school van Nederland)'

Ieder jaar organiseert de KVLO samen met NOC*NSF en Kenniscentrum Sport en Bewegen de verkiezing ‘Sportiefste School van Nederland’. Het ene jaar gaan we op zoek naar de sportiefste basisschool en sportiefste speciaal (basis-)onderwijs school en het andere jaar organiseren we de verkiezingen voor het voortgezet onderwijs en voorgezet speciaal onderwijs. Doel van deze verkiezing is het waarderen van sportactieve scholen en secties die een buitengewoon goed of innovatief aanbod bewegen en sport hebben voor hun school.

De Johannesschool heeft de 2e prijs behaald, een prachtige prestatie. GEFELICITEERD!!  Lees hier het juryrapport.

Startgroep op de Johannesschool

De Johannesschool heeft voor peuters een startgroep: In samenwerking met SKAR kunnen kinderen van 2 t/m 4 jaar terecht bij Het Speelrijk 3 voor twee of vier ochtenden in de week. Van maandag t/m donderdag zijn wij geopend.

In Het Speelrijk 3 werkt een leerkracht van de Johannesschool samen met een pedagogisch medewerker, er is plaats voor maximaal 16 kinderen. In Het Speelrijk 3 wordt op een speelse manier gewerkt aan het voorbereiden van kinderen op de basisschool.

Wanneer de kinderen ongeveer 3 jaar en 9 maanden zijn mogen ze één vrijdagmorgen in de twee weken meedraaien in groep 1/2. De leerkracht van Het Speelrijk 3 is dan aanwezig zodat de kinderen op een veilige manier kunnen wennen aan de basisschool.

Wilt u meer weten, neem dan contact met ons op!

Toekomstgericht, samen en succesvol

Op onze basisschool prikkelen wij met inhoudelijk goede lessen de nieuwsgierigheid van de kinderen om te leren, ontdekken en onderzoeken. We dagen kinderen uit om het maximale uit zichzelf te halen, zowel op het gebied van kennis als op het gebied van bewegen, techniek en creatieve ontwikkeling.

We stellen samen positieve gedragsregels op en leren goede keuzes te maken in de omgang met elkaar. Met een verantwoordelijke houding en doelgericht werken ervaren kinderen succesvol te zijn en leren hun unieke talenten kennen. Voor nu en voor de toekomst.

Toekomstgericht onderwijs betekent voor ons dat we kinderen voorbereiden op de wereld van morgen. We willen de kinderen een goede basis meegeven voor hun verdere loopbaan. Naast kritisch leren denken, keuzes leren maken en leren samenwerken horen hier ook onderzoeks- en ict vaardigheden bij.

>> Meld uw kind aan op de Johannesschool

Leren en ontdekken

Kinderen leren bij ons samen, in kleine groepen en in rust en veiligheid. Zo hebben onze leerkrachten voor elk kind maximaal aandacht. We maken met iedereen duidelijke afspraken. En we laten zien wat het verschil is tussen eigen verantwoordelijkheid en gedeelde verantwoordelijkheid. Kinderen ontdekken zo dat zij hun eigen geluk kunnen vormgeven. En zo elke dag kunnen groeien!

De Johannesschool is een veilige plek waar elk kind de mogelijkheid krijgt om zich optimaal te ontwikkelen in een warme, sociale en rijke leeromgeving. In deze veilige omgeving spelen, ontdekken en leren kinderen samen om te groeien naar evenwichtige, zelfstandige personen.   

Aandacht voor elkaar

Onze school is een katholieke school die, met behoud van onze eigen identiteit, openstaat voor andersdenkenden. Als team vormen we samen met kinderen en ouders een omgeving waarin toegankelijkheid centraal staat. Dit vraagt een houding van respect en aandacht voor elkaar.

Wij proberen de leerlingen een kritische houding mee te geven, zodat zij zelf keuzes kunnen maken in hun leven. Wij staan open voor de dialoog en het bespreekbaar maken van maatschappelijke onderwerpen.  

- Laatste nieuws -

- agenda -

WILT U UW KIND BIJ ONS AANMELDEN?

Download het aanmeldformulier

- BEREIKBAARHEID -

+31 (0)26 321 72 30

info.johannes@deltascholengroep.nl