- HET KNAPLAB -

't Knaplab 'HIER MAAK JE HET!'

Op de Johannesschool hebben wij ‘t Knaplab. De plek waar techniekonderwijs gegeven wordt.

Techniek is niet alleen een verplicht vak op de basisschool het draagt ons inziens ook bij aan een goede voorbereiding op de toekomst. Techniek is overal om ons heen. We kunnen niet zonder en rekenen erop. Wij willen onze kinderen hier graag goed op voorbereiden en een voorsprong geven op het vervolgonderwijs. Wij leren de leerlingen ontwerpen, onderzoeken, materialen en gereedschappen gebruiken en ze ontwikkelen kennis op natuurkundig gebied.

Tijdens de Knaplab-lessen komen allerlei talenten samen: denken en doen, creatief en ook ondernemend zijn, leren experimenteren en samenwerken. Technisch bezig zijn is: vragen stellen (en beantwoorden), uitproberen, onderzoeken en ontwerpen. Het is jezelf leren kennen door de wereld te verkennen. Daarom is techniek op school een belangrijk onderdeel van het lesprogramma.

Extra Knaplab lessen:
  • Plusklas: Voor de meer begaafde leerlingen is er wekelijks een extra les in ’t Knaplab. Met als doel: leren onderzoeken, leren samenwerken, maar ook aandacht voor hogere denkvaardigheden.
  • Klusklas: Voor de praktisch meer begaafde leerlingen is er wekelijks een extra les in ’t Knaplab. Met als doel: het bevorderen van leermotivatie en ontlasten van enkele leermomenten waarop meer frustratie ontstaat dan leereffect.
Voor beide groepen geldt dat; de kinderen ontdekken wat hun talenten zijn en deze succesvol weten in te zetten.

De technieklessen vinden vooral plaats in ons inspirerende Knaplab met zelfs een laserprinter, maar ook de buitenwerkplaats met….., de tuin en het speelplein vormen het decor voor deze lessen.

Wat zeggen de kinderen erover:
  • Dan mag je zelf weten hoe je het maakt...
  • Ik ben goed in dingen maken...
  • Ben zo benieuwd naar alle machines...