- HET KNAPLAB -

't Knaplab 'HIER MAAK JE HET!'

Op de Johannesschool hebben wij ‘t Knaplab. De plek waar techniekonderwijs gegeven wordt.

Techniek is niet alleen een verplicht vak op de basisschool het draagt ons inziens ook bij aan een goede voorbereiding op de toekomst. Techniek is overal om ons heen. We kunnen niet zonder en rekenen erop. Wij willen onze kinderen hier graag goed op voorbereiden en een voorsprong geven op het vervolgonderwijs. Wij leren de leerlingen ontwerpen, onderzoeken, materialen en gereedschappen gebruiken en ze ontwikkelen kennis op natuurkundig gebied.

Tijdens de Knaplab-lessen komen allerlei talenten samen: denken en doen, creatief en ook ondernemend zijn, leren experimenteren en samenwerken. Technisch bezig zijn is: vragen stellen (en beantwoorden), uitproberen, onderzoeken en ontwerpen. Het is jezelf leren kennen door de wereld te verkennen. Daarom is techniek op school een belangrijk onderdeel van het lesprogramma.

Extra Knaplab lessen:
 • Plusklas: Voor de meer begaafde leerlingen is er wekelijks een extra les in ’t Knaplab. Met als doel: leren onderzoeken, leren samenwerken, maar ook aandacht voor hogere denkvaardigheden.
 • Klusklas: Voor de praktisch meer begaafde leerlingen is er wekelijks een extra les in ’t Knaplab. Met als doel: het bevorderen van leermotivatie en ontlasten van enkele leermomenten waarop meer frustratie ontstaat dan leereffect.
Voor beide groepen geldt dat; de kinderen ontdekken wat hun talenten zijn en deze succesvol weten in te zetten.

De technieklessen vinden vooral plaats in ons inspirerende Knaplab met zelfs een laserprinter, maar ook de buitenwerkplaats met….., de tuin en het speelplein vormen het decor voor deze lessen.

Wat zeggen de kinderen erover:
 • Dan mag je zelf weten hoe je het maakt...
 • Ik ben goed in dingen maken...
 • Ben zo benieuwd naar alle machines...

Mentor- en instructiegroepen

Workshopleider: Marjolein Wienk en Aniek Nieborg

Op de Johannesschool werken we in mentorgroepen en in instructiegroepen.

De kinderen zitten in mentorgroepen (kinderen van verschillende leeftijden) en bij de instructies (uitleg van leerstof) in instructiegroepen (gelijk leerniveau).

De kinderen spelen, vieren, leren en werken samen in een mentorgroep, met kinderen van verschillende leeftijden, culturen en onderwijsniveaus. In de mentorgroep wordt geleerd van en met elkaar. De vakgebieden als burgerschapsvorming, levensbeschouwelijke vorming, sociaal emotionele ontwikkeling, media wijsheid, creatief en drama komen hier aan de orde.

De mentorgroepen op De Johannesschool zijn driejarig: dat wil zeggen dat er kinderen van groep 3, 4, 5 en kinderen van groep 6, 7, 8 bij elkaar in één groep zitten. We streven ernaar dat in de toekomst dit ook geldt voor de stamgroep en groep 1, 2. Op dit moment is groep 1,2 een combinatiegroep.

Tijdens de reguliere vakken zitten de kinderen in de instructiegroep: bijv. groep 3 of groep 6. Zo krijgen alle kinderen instructie die afgestemd is op hun eigen leerniveau.

In de mentorgroep werken we met een ritmische weekplannig waarin, samen werken, samen spelen, samen spreken en samen vieren elkaar afwisselen.

Kinderen leren volwaardig verantwoordelijk te zijn voor hun eigen leren en voor hun rol in de groep en de school.

Waarom:
 • Leren samenwerken met kinderen van verschillende leeftijden;
 • Leren van kinderen die iets beter weten of kunnen;
 • Helpen van kinderen die iets minder goed weten of kunnen;
 • Vrije keuze in samenwerken/ leren met kinderen van verschillende leeftijden;
 • Doordat kinderen van verschillende leeftijden samenwerken/ leren, leren ze elkaar beter kennen. Dit heeft een positief effect op het waarderen en respecteren van elkaar en dit heeft weer een positief effect op de sfeer in de groep en op school;
 • Voor leerkrachten zorgt het voor een grote betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor alle kinderen van onze school. Samenwerking en overleg is essentieel.
Opbrengsten:
 • Leerlingen van verschillende klassen kennen elkaar beter, waardoor uiteenlopende vriendschappen ontstaan;
 • Positieve sfeer in en om de school; dwz meer met elkaar, dan tegen elkaar (groepen onderling);
 • Inbreng van de kinderen tijdens de lessen is meer divers.
Wat zeggen de kinderen erover:
 • Ik heb een vriend in de mentorgroep...
 • Je mag kiezen met wie je werkt...
 • Ik heb van groep 7 PowerPoint geleerd...